rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Urząd / Obowiązek informacyjny
Piątek, 03.02.2023 roku

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla klientów
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. Wincentego Pola 4, 12-100 Szczytno.

Dane kontaktowe do :

 1. Dane osobowe, wymagane do rejestracji, są wymogiem ustawowym, a osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek podania swoich danych osobowych, zgodnie z §5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 12.11.2012r, w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.z 2012r. poz. 1299).
 2. Innym źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki administracyjne realizujące zadania publiczne (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, ośrodek pomocy społecznej, ZUS), czynności przygotowawczo - dochodzeniowe (sąd, Policja, Komornik, Prokuratura).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom (wskazane w pkt.3 oraz współpracujące firmy IT).
 4. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.: Promocji zatrudnienia, ograniczaniu i łagodzeniu skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poprzez kreowanie właściwej polityki rynku pracy z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy,  co umożliwia   pomoc w pozyskaniu zatrudnienia, poprzez m.in. przedkładanie propozycji pracy oraz form wsparcia, finansowanych ze środków publicznych.
 5. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
  do państwa trzeciego.
 6. Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż z innych przepisów wynika obowiązek dla Administratora do archiwizowania tych danych, co wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z dnia 16 września 2002r. (Dz.U. nr 167, poz. 1375), art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2016r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506).
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i przepisami archiwalnymi, wynosi 50 lat.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można u Pośrednika pracy lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na tablicach informacyjnych i ogłoszeń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Przyjmowanie klientów:
poniedziałek -piątek - 8.00 - 15.00

Telefon
(089) 624-32-87

Faks
(089) 624-32-87

E-mail:
pup@pup.szczytno.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Jurczak Marcin (2018-05-24 09:08:02)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2018-05-24 00:00:00)
Odwiedzin na tej stronie: 1645, Statystyki serwera, Rejestr zmian