rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Urząd / Struktura urzędu / Lista wydziałów i stanowisk
Czwartek, 08.12.2022 roku

Lista wydziałów i stanowisk

Rodzaj prowadzonych spraw

Nr. telefonu

Pok.

Piętro

Imię i nazwisko

KIEROWNICTWO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy


89 6217711
22 A
I

Beata Januszczyk

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 89 6217711 22 B I Wiesława Napiórkowska

SEKRETARIAT

Pokój podawczy, przyjmowanie korespondencji kierowanej do urzędu

89 6217710
21
parter

Anna Osowska

Sekretariat dyrektora Urzędu

89 6217711
22
I

Martyna Połomka

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Rejestracja, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

89 6217737
20
parter

Aneta Zysk

Rejestracja, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

89 6217739
20
parter

Ewelina Zabłotna

Rejestracja, obsługa osób   bezrobotnych i poszukujących pracy 89 6217760 20 parter Paulina Hryszkiewicz

Obsługa osób z prawem do zasiłku

89 6217742
2
parter

Monika Rekosz

Obsługa osób z prawem do zasiłku

89 6217727 2 parter Justyna Małż

Obsługa osób bez prawa do zasiłku, stypendia i dodatki aktywizacyjne dla osób bezrobotnych

89 6217741
1
parter

Daria Siepetowska

Obsługa osób bez prawa do zasiłku, stypendia i dodatki aktywizacyjne dla osób bezrobotnych

89 6217736
1
parter

Klaudia Rynkowska

Obsługa osób z prawem do zasiłku,Sporządzanie: dokumentów rozliczeniowych (deklaracje, raporty), list wypłat, asygnat, PIT-11, potrącenia komornicze. 89 6217722 3 parter Jolanta Połoszczak
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową 89 6217749 7 parter Małgorzata Kobus
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
POŚREDNICTWO PRACY - DORADCY KLIENTA - OBSŁUGA OSÓB O NAZWISKACH ZACZYNAJĄCYCH SIĘ NA :
Koordynator doradców klienta
89 6217767 12
parter Elżbieta Dawidczyk
A,B,C,Ć,E,F,H,I,Ł,U 89 6217724 7 parter Dorota Pianka
G,O,T,W
89 6217734 6 parter Arkadiusz Przybyłowski
J,K
89
6217751
17
parter Joanna Poździak
D,P,N
89 6217713 7 parter Justyna Olifirko
M,R,Z,Ź,Ż
89
6217758
5 parter Janusz Kłos
L,S,Ś
89 6217731 6 parter Marzena Nowińska

PORADNICTWO ZAWODOWE I POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

Doradca zawodowy

89 6217756
11
parter

Joanna Ferenc

Doradca zawodowy

89 6217746
16
parter

Monika Sokalska

SZKOLENIA

Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, pracodawców i pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

89 6217748 19
parter

Beata Brzózka

Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, pracodawców i pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

89 6217750
19
parter

Katarzyna Pogorzelska

STAŻE

Organizacja staży 89 6217752 8 parter Anna Bojarska

PUNKT INFORMACYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, Zgłaszanie ofert pracy niesubsydiowanych
89 6217721 7
parter Paulina Szulc
POŚREDNICTWO PRACY
Przyjmowanie i udzielanie informacji o posiadanych ofertach za granicą (EURES)
89 6217734 6 parter Arkadiusz Przybyłowski

Prace interwencyjne

89 6217754
14
parter

Kamila Chamczyk

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy 89 6217743 14 parter Monika Popkowska

Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

89 6217747
10
parter

Edyta Kowalewska

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

89 6217745
10
parter

Marta Urbańska

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

89 6217747
10
parter

Edyta Kowalewska

STATYSTYKA I PROGRAMY RYNKU PRACY

Statystyka, analizy rynku pracy

89 6217716
23
I

Julita Dzierlatka

Programy rynku pracy, projekty współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
89 6217715 23 I Małgorzata Jóźwiak

KSIĘGOWOŚĆ

Główny księgowy

89 6217755
28
I

Krystyna Napiórkowska

Księgowość budżetowa - Fundusz Pracy

89 6217725
27
I

Sylwia Burakiewicz

Księgowość budżetowa - Europejski Fundusz Społeczny

89 6217726
27
I

Zbigniew Deptuła

Rozliczanie list wypłat zasiłków, rozliczenia bankowe, wnioski
o płatność z Europejskiego Funduszu Społecznego, refundacje z tytułu prac społecznie użytecznych i robót publicznych

89 6217717
29
I

Małgorzata Banach

Refundacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe 89 6217723 29 I Wioletta Sztymelska
KADRY
Specjalista ds. kadr 89 6217712 26 I Beata Budzyńska
INFORMATYK

Informatyk

89 6217719
25
I

Marcin Jurczak

ARCHIWUM

Archiwista

89 6217761
89 6217765

18

parter

Maciej Łopatka


 Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Przyjmowanie klientów:
poniedziałek -piątek - 8.00 - 15.00

Telefon
(089) 624-32-87

Faks
(089) 624-32-87

E-mail:
pup@pup.szczytno.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Jurczak Marcin (2022-11-08 08:04:32)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2010-12-08 15:29:28)
Odwiedzin na tej stronie: 53897, Statystyki serwera, Rejestr zmian