rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Urząd / Struktura urzędu / Lista wydziałów i stanowisk
Sobota, 18.05.2024 roku

Lista wydziałów i stanowisk

Rodzaj prowadzonych spraw

Nr. telefonu

Pok.

Piętro

Imię i nazwisko

KIEROWNICTWO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy


89 6217711
22 A
I

Beata Januszczyk

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

89 6217711 22 B I

Wiesława Napiórkowska

SEKRETARIAT

Pokój podawczy, przyjmowanie korespondencji kierowanej do urzędu

89 6217710
21
parter

Anna Osowska

Sekretariat dyrektora Urzędu

89 6217711
22
I

Martyna Połomka

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Rejestracja, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

89 6217737
20
parter

Aneta Jagiełło

Rejestracja, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

89 6217739
20
parter

Ewelina Zabłotna

Rejestracja, obsługa osób   bezrobotnych i poszukujących pracy

89 6217760 20 parter

Paulina Hryszkiewicz

Obsługa osób z prawem do zasiłku

89 6217742
2
parter

Monika Rekosz

Obsługa osób z prawem do zasiłku

89 6217727 2 parter

Justyna Małż

Obsługa osób bez prawa do zasiłku, stypendia i dodatki aktywizacyjne dla osób bezrobotnych

89 6217736
1
parter

Klaudia Rynkowska

Obsługa osób z prawem do zasiłku,Sporządzanie: dokumentów rozliczeniowych (deklaracje, raporty), list wypłat, asygnat, PIT-11, potrącenia komornicze.

89 6217722 1 parter

Jolanta Połoszczak

Obsługa osób z prawem do zasiłku,Sporządzanie: dokumentów rozliczeniowych (deklaracje, raporty), list wypłat, asygnat, PIT-11, potrącenia komornicze. 89 6217735 3 parter Izabela Majek
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Rejestracja oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową

Oferty pracy za granicą EURES

89 6217749 17 parter

Małgorzata Kobus

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POŚREDNICTWO PRACY - DORADCY KLIENTA -
OBSŁUGA OSÓB O NAZWISKACH ZACZYNAJĄCYCH SIĘ NA:

Koordynator doradców klienta

89 6217767 12
parter

Elżbieta Dawidczyk

A, B, C, Ć, E, F, H, I, Ł, U

89 6217724 9 parter

Dorota Pianka

G, O, T, W

89 6217734 6 parter

Arkadiusz Przybyłowski

J, K

89
6217751
5
parter

Joanna Poździak

D, P, N

89 6217713 9 parter

Justyna Olifirko

M, R, Z, Ź, Ż

89
6217758
5 parter

Janusz Kłos

L, S, Ś

89 6217731 6 parter

Marzena Nowińska

PORADNICTWO ZAWODOWE

Doradca zawodowy

89 6217756
11
parter

Joanna Ferenc

Doradca zawodowy

89 6217746
10
parter

Monika Sokalska

SZKOLENIA

Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, pracodawców
i pracowników,
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

89 6217748 19
parter

Beata Brzózka

Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, pracodawców
i pracowników,

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

89 6217750
19
parter

Katarzyna Pogorzelska

STAŻE

Organizacja staży

89 6217721 8 parter

Paulina Szulc

PUNKT INFORMACYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

89 6217749 17
parter

Małgorzata Kobus


PUNKT OBSŁUGI PRACODAWCY

- POŚREDNICTWO PRACY

Zgłaszanie ofert pracy niesubsydiowanych

89 6217752 8 parter

Barbara Zwalińska

Prace interwencyjne

89 6217754
14
parter

Kamila Chamczyk

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy

89 6217743 14 parter

Monika Popkowska

Roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne

89 6217747
7
parter

Edyta Kowalewska

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

89 6217745
7
parter

Marta Urbańska

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

89 6217747
7
parter

Edyta Kowalewska

STATYSTYKA I PROGRAMY RYNKU PRACY

Statystyka, analizy rynku pracy

89 6217716
23
I

Julita Dzierlatka

Programy rynku pracy,
projekty współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

89 6217715 23 I

Małgorzata Jóźwiak

Promocja usług rynku pracy,
analizy rynku pracy

89
6217768
24 I

Malwina Szynaka

KSIĘGOWOŚĆ

Główny księgowy

89 6217755
28
I

Krystyna Napiórkowska

Księgowość budżetowa - Fundusz Pracy

89 6217725
27
I

Sylwia Burakiewicz

Księgowość budżetowa - Europejski Fundusz Społeczny

89 6217726
27
I

Zbigniew Deptuła

Rozliczanie list wypłat zasiłków, rozliczenia bankowe, wnioski
o płatność z Europejskiego Funduszu Społecznego, refundacje z tytułu prac społecznie użytecznych i robót publicznych

89 6217717
29
I

Małgorzata Banach

Refundacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe

89 6217723 29 I

Wioletta Sztymelska

KADRY

Specjalista ds. kadr

89 6217712 26 I

Beata Budzyńska

INFORMATYK

Informatyk

89 6217719
25
I

Marcin Jurczak

ARCHIWUM

Archiwista

89 6217761
89 6217765

18

parter

Maciej Łopatka


 Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Przyjmowanie klientów:
poniedziałek -piątek - 8.00 - 15.00

Telefon
(089) 624-32-87

Faks
(089) 624-32-87

E-mail:
pup@pup.szczytno.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Szynaka Malwina (2024-04-15 14:59:23)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2010-12-08 15:29:28)
Odwiedzin na tej stronie: 60484, Statystyki serwera, Rejestr zmian